به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان،سینماهمایون تا نزدیک دودهه  پیش یکی از مهمترین سینماهای اصفهان در دل چهارباغ بوده است. سالهای دهه چهل و پنجاه،دوران اوج این سینما بود.پلکان میانه سینما پالاس یا سینما همایون هنوز پابرجاست و بوفه نیز درجای خود قرار دارد اما سقف ریخته و آجرو خاک و سنگ و ویرانی چون فیلمی تله روی پرده سینما درحال اکران است.

سینما پالاس که بعدها سینما همایون نام گرفت در دوران پهلوی دوم ساخته شده است. این سینما در بدنه غربی چهارباغ عباسی و در مقابل مدرسه چهار باغ و در کنار هتل جهان قرار دارد. این سینما قدیمی معماری جالبی داشته و در ابتدا دارای چند مغازه بوده که بعد از گذر از آنها به سالن اصلی سینما و بعد از آن به سالن سرپوشیده و در انتها سالن روباز آن وارد میشد ، سینما همایون،سینمایی است که نسل جدید کمتر نامی از آن شنیده است و فقط در خبرها خواندیم که بازگشایی این سینما منتفی است  تا کورسوی امید بازگشت دوران شکوه سینمای همایون خاموش شود.شهردار اصفهان درابتدای مدیریت شهر گفت:  برای بازسازی سینما همایون برنامه‌هایی در دستور کار داریم و امیدواریم این سینما به فضایی مناسب برای پاسخگویی به نیاز بخش فرهنگی شهر تبدیل شود، اما این چندمین دستور از یک مدیر شهری برای بازسازی سینماهمایون بود که اجرایی نشد.

درسال 1387 قراربود این سالن سینما به تئاتر شهر اصفهان تبدیل شود اما آتش سوزی باعث شدساختمان آن به طور کلی تخریب شود وجز ویرانه ای در میانه چهارباغ باقی نماند.در خردادماه 98 نیز در خبرها خواندیم که حوزه هنری اصفهان و موسسه بهمن سبز با توافقی که با شهرداری داشتند قرار است سینما همایون را بازسازی و تبدیل به یک مرکزفرهنگی بزرگ کنند ولی آنطور که کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اعلام کرده بازگشایی سینما فعلا منتفی است.  

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: