نشان پروژه ی اصفهان 2020 با هدف توسعه گردشگری اصفهان و شعار تعبیر رویا توسط شهردار اصفهان رونمایی شد.

لینک کوتاه خبر