به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان،قدرت الله نوروزی در آیین انعقاد  تفاهمنامه مشترک سه جانبه شهر دوستدار سالمند، اظهار داشت: وجود سالمندان از ویژگی های جامعه توسعه یافته است و سالمندان از سرمایه های اصلی جامعه هستند. باید برای حمایت از این سرمایه های اجتماعی راهکارهایی مناسب پیش‌بینی کرد.

وی ادامه داد:دستگاههایی که باید در بحث سالمندان ورود کنند متعدد هستند و باید با هم متحد ومنسجم باشند تا پاسداری از این سرمایه اجتماعی به بهترین شکل انجام شود.از ابتدای کار در شهرداری اصفهان به دنبال تحقق شهر  فرهنگی با زیست پذیری و بهزیستی فرهنگی که از مولفه های اصلی یک شهر فرهنگی است بودیم.ما نیاز داریم که همه جمعیت و گروههای سنی را واقع بینانه نگاه کنیم .

نوروزی خاطرنشان کرد:در یکسال گذشته پایلوت شهر دوستدار کودک در اصفهان به تصویب رسید وبا یونیسف نیز رابطه و تعامل خوبی در این زمینه داشتیم. اصفهان این ظرفیت را دارد که همزمان شهر دوستدار کودک وسالمندان باشد.این البته به معنای تقسیم جامعه نیست به معنای توجه ویژه به گروههای خاص است .توجه ما به کرامت انسان بدون کاراکترها و ویژگیهای شخصی است.

شهردار اصفهان در ادامه افزود:بر اساس شناخت دقیق به دنبال توسعه پایدار و مشارکت سالمندان درجامعه هستیم.تمام دستگاه‌ها در این زمینه باید حضور جدی داشته باشند تا بتوان به شکلی صحیح از این سرمایه های اجتماعی حمایت کرد، حال اگر در این زمینه متحد باشیم و به موقع وظیفه خود را انجام دهیم با مشکلی روبه‌رو نمی‌شویم.

وی تصریح کرد: ما  به دنبال تحقق یک شهر فرهنگی هستیم، این شهر مولفه‌های مختلفی دارد که از جمله می توان به زیست‌پذیری و بهزیستی فرهنگی اشاره کرد.برای دستیابی به یک شهر فرهنگی زیست‌پذیر ناگزیر هستیم تا جمعیت، گروه‌های سنی و اقشار مختلف جامعه را در نظر بگیریم و وظیفه خود را در برابر آنها به درستی انجام دهیم. در چنین جامعه‌ای گروه‌های سنی و اقشار مختلف تقسیم نمی‌شوند بلکه برای هر گروه متناسب با ویژگی‌های خود برنامه ریزی مناسب می‌شود.

 نوروزی  افزود: توجه ما به انسان و هویت انسان است از این رو در چنین جامعه‌ای بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های شخصیتی، سن، مذهب خدمات رسانی می‌کنیم و این به معنای شهر زیست پذیر است.

وی در پایان گفت: اصفهان با انعقاد تفاهمنامه مشترک سه جانبه شهر دوستدار سالمند،آمادگی خود را به عنوان شهر پایلوت دوستدار سالمند اعلام کرد و حال زمان آن رسیده که همه دستگاه ها با همکاری هم در تحقق این مهم بکوشند.  

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: