به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، لیلا السائجی جودان در آئین امضای تفاهم نامه شهرداری اصفهان، سازمان بهزیستی و شورای ملی سالمندان  اظهار داشت: سالمندی در جهان رو به افزایش است و سرعت آن در آسیا و در بین زنان این قاره بیشتر است. همچنین آخرین آمار منتشر شده از ایران، گویای آن این است که سالمندان بیش از ۱۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و این آمار تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید.  

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحددرادامه افزود: این تفاهم نامه  به زودی اصفهان را به شهری دوستدار سالمند و دوستدار انسان تبدیل می کند. شهری که برای همه سنین خواهد بود.اصفهان در سطح جهان شناخته شده است برای همین می گوییم اگر اصفهان را ببینی نصف جهان را دیده ای.

جودان تصریح کرد:ایجاد  محیط وشهر دوستدار سالمند برای همه ما در هر سنی مفید خواهد بود.ابن یک دستاورد بزرگ است که احترام در طول زندگی رادر هر سنی  داشته باشیم.همه شهرهای ما درجهان باید شهر دوستدار انسان باشند . 

وی ادامه داد: بیش از ۱۰درصد جمعیت اصفهان سالمند هستند و باید محیطی را برای سالمندان ایجاد کنیم که توانایی خود را به نمایش بگذارند.کودکانی که در کنار سالمندان بزرگ می شوند در بزرگسالی زندگی بهتری خواهند داشت.ایجاد یک چنین محیطی برنامه و طراحی دوطرفه میخواد که همه افراد را برای  موفقیت در جامعه همراه کنیم و باید خود سالمندان را نیز دخیل کنیم.

 جودان اظهار داشت:سازمان ملل متحد،حامی اصفهان درایجاد شهر دوستدار سالمند است و در این زمینه تمام حمایت های فنی و معنوی را از برنامه شهر دوستدارسالمند خواهیم داشت زیرا تفاهم نامه امروز به ما اطمینان می دهد که سالمندان در آینده خود دخیل خواهند بود

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از ارزیابی اصفهان و ایران در زمینه شهر دوستدار سالمند طی ماه نوامبر خبر داد و گفت: ارزیابی شهر اصفهان با بهترین رویکرد و در سطح جهانی انجام می شود و با این شهر در برنامه‌های جهانی همکاری خواهد شد.

وی در پایان گفت:امیدوارم در آینده وقتی به عنوان توریست سالمند به اصفهان می آییم این شهر شهری ویژه برای سالمندان شده باشد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: