به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان، قدرت الله نوروزی در رابطه با سفر تعدادی از گردشگران و اینفلوئنسرهای اینستاگرام درقالب فم تریپ به اصفهان اظهار داشت:ما به گردشگری به عنوان محور اصلی توسعه در همه زمینه ها نگاه و ازچنین برنامه هایی که باعث رونق گردشگری می شود، استقبال می کنیم.

شهرداراصفهان در ادامه تصریح کرد:ما به دنبال این هستیم که اصفهان به معنای واقعی به عنوان محور گردشگری و یک جهان شهر معرفی بشود  و چنین برنامه هایی مورد استقبال ما است.

وی در ادامه افزود:شهراصفهان ظرفیت بالایی دارد و می تواند مقصد گردشگران   داخلی و خارجی باشد. بنابراین از تمام برنامه هایی که به معنای واقعی شهر را در زمینه های گردشگری معرفی کند، حمایت می کنیم تا  شهراصفهان در جایگاه جهان شهری و محور گردشگری خود قرار بگیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: