به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، سلطان حسینی  در گردهمایی روسای ادارات ورزش و جوانان ضمن تشکر از زحمات روسای ادارات شهرستان ها اظهار داشت:به لطف خدا استان اصفهان دراین چند ساله رتبه مطلوبی را در وزارت ورزش و جوانان کسب کرده، این موفقیت به دلیل زحمات شما و جامعه ورزش و جوانان استان می باشد، این موفقیت ها از من سلطان حسینی نیست، بلکه از آن خدمتگزاران ورزش و جوانان استان است .

وی در ادامه گفت: از مشکلات ورزش جوانان شهرستانها با اطلاع هستم.این مشکلات با برنامه ریزی مطلوب برای توسعه ورزش و جوانان حل خواهد شد.

  سلطان حسینی در پایان بیان داشت: برای توسعه ورزش و جوانان شهرستان خود از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها از جمله نیروی انسانی و ... بهره ببرید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: