به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،در تذکر ناهیدتاج الدین به وزیر  وزیر راه و شهرسازی آمده است :نظر به نص صریح ماده ۱۴۹ قانون کار که می گوید کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند.

همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند و آنکه بخش بزرگی ازجامعه 50درصدی  مستاجران کشور در کلان شهرها را بازنشستگانی تشکیل می دهند که 70 درصد آنها حداقل بگیرند ، لذا به آن وزارتخانه تذکر داده می شود در راستای عمل به اصل 149 قانون کار طرح های ویژه ای برای مسکن بازنشستگان در نظر گرفته و اجرایی کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: