به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، قدرت ا... نوروزی اظهار کرد: اصفهان در مسیر شهر دوستدار کودک قرار گرفته و اقدامات ما برای تحقق استانداردها در حال انجام است. شهر دوستدار کودک امتیاز بزرگی است و مولفه های خاصی دارد و در حال حاضر نیز گام هایی برداشتیم تا اصفهان، دوستدار سالمند شود.

وی ادامه داد:در حال حاضر نیز گام هایی برداشتیم تا اصفهان، دوستدار سالمند شود. در همین زمینه تفاهم‌نامه همکاری شهرداری اصفهان، سازمان بهزیستی و شورای ملی سالمندان کشور در زمینه "شهر دوستدار سالمند" با حضور نماینده جمعیت سازمان ملل متحد و مدیرکل بهزیستی امضا شد که این اقدام گام مهمی در راستای کاندیدا شدن اصفهان برای شهر دوستدار سالمند است.    

شهردار اصفهان تصریح کرد: همه دستگاه ها و نهادهای دیگر هم در این زمینه باید همکاری کنند چراکه مجموعه فعالیت ها می تواند منجر به دریافت نشان شهر دوستدار سالمند شود. در این راستا برخی مناطق در شهر اصفهان به عنوان پایلوت در حال اجرای طرح های پژوهشی هستند و در حال آسیب شناسی و مناسب سازی اماکن هستیم.

نوروزی ادامه داد: مدیریت شهری دومین سال کار خود در شهرداری را تمام کرده و به سومین سال وارد شده است. در این مدت تلاش شده فرآیندها اصلاح و بدنه شهرداری چابک سازی شود. تخصیص اولویت ها به طرح های منطقه ای و شهری، حرکت به سمت شاخص های نوین توسعه مثل تاب آوری شهری و توسعه همه ابعاد کالبدی بر اساس تاب آوری، رقابت پذیری، اداره ارزان شهر، انضباط مالی و توسعه بهزیستی فرهنگی و اجتماعی در سرفصل های مختلف اجرایی شده است.

وی در مورد ساماندهی خیابان آیت اله طالقانی و کوچه مسجد رحیم خان افزود: ترافیک این خیابان به لحاظ بافت، ترکیب جمعیتی و تعداد زیاد مغازه ها و کارگاه ها باید ساماندهی شود. در این زمینه نیاز است علائم ترافیکی مجددا بازبینی شود که هم حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک و هم شهرداری منطقه یک باید توجه کنند.

شهردار اصفهان با تاکید بر همکاری پلیس برای حل ترافیک این محدوده ادامه داد: در مجموع، اقداماتی که در این زمینه انجام می شود باید به گونه ای باشد که فشار بر مردم کاهش پیدا کند. مدیر منطقه یک تا یک ماه دیگر کارهایی که در حوزه ترافیکی این محدوده انجام شده را به من گزارش داده و راهکارها را اعلام کند. 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: