به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،درنامه مجمع نمایندگان اصفهان خطاب به وزارت نیرو آمده است:تصمیمات غلط و بعضا مداخله جویانه و غیرکارشناسی وزارت نیرو وکشور وافراد غیرمستقیم در موضوع زاینده رود در سالهای اخیر باعث ایجاد موجی از بی اعتمادی و انزجار در بین کشاورزان ومردم اصفهان شده است.

یکی از مصادیق اقدامات نسنجیده دولت ها تغییرات مکرر مرز استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری با فشار تهدید و ارعاب برخی ذی نفوذان بود که منجر به تضییع حقوق مردم استان اصفهان شده است.آقای رئیس جمهور، چندین بار قول رسیدگی به وضعیت مردم اصفهان را داد که جمله این بار نوبت زاینده رود است در ذهن مردم نقش بسته است.لیکن اقدامات زیرمجموعه دولت خلاف این موضوع را ثابت کرد.

درماههای اخیز مجددا موضوع تغییر مرز اصفهان والحاق برخی مناطق استان به چهارمحال و بختیاری با هدف سلطه آب برنامه ریزی شد و برسر زبان افتاد و ان وزارت قصد دارد در ماههای پایانی مجلس دهم آن را اجرایی کرده ولکه تاریک دیگری به سوابق قبلی بیافزاید.همچنین متاسفانه معاون امنیتی وزارت کشور قدرت تشخیص واکنشهای اجتماعی مردم استان اصفهان را نداشته وبا انگیزه ای مبهم اصرار و پافشاری براجرای طرح بن،بروجن که نقطه انفجار استان است، دارد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است:مجمع نمایندگان استان اصفهان انتظار دارد:

1.مصوبات غیرکارشناسی درمورد تغییر خط مزری استان لغو و خط مزری به خط الراس کوه شیدا بازگردد.

2.باتوجه به توافقات قبلی  پروژه بن،بروجن تا زمان آبگیری کامل سدتونل کوهرنگ متوقف شود.

3.مصوبه دولت درخصوص ایجاد ستاد احیای زاینده رود اجرا و اعتبار لازم برای احیای زاینده ود و تالار گاوخونی تخصیص داده شود.مردم استان تا زنده اند اجازه نمی دهند به ارزشها خدشه ای وارد شود ونمایندگان استان نیز اجازه نمی دهند حقی از مردم استان اصفهان به عنوان مرکز ثقل سیاسی و امنیتی واقتصادی ایران ضایع شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: