به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، دیدار پارس آرای شیراز در سالن پهلوانان نصیری این شهر سه بر صفر مغلوب نامی نو  شد.

نامی نوی اصفهان با ۹ بازی و ۱۷ امتیاز در رده پنجم و پارس آرای شیراز هم با ۱۰ بازی و ۹ امتیاز در رده دهم جدول رقابت‌ها جای گرفته است.