به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ فریدون الهیاری اظهار داشت: با توجه به بروز رطوبت های بسیار گسترده در محور شمال غرب مسجد تاریخی امام ، کار بهسازی فضاهای سرویس های بهداشتی مسجد امام با نزدیک به ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی از سال گذشته آغاز شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: با اتمام عملیات بهسازی سرویس های بهداشتی بخش بانوان این مسجد، از مهرماه امسال، مرحله دوم عملیات بهسازی سرویس های بهداشتی این مسجد، شامل : تخریب اتاق‌های چسبیده به بدنه و آزاد سازی بدنه های تاریخی، مرمت بدنه های آسیب دیده، بازسازی نماچینی و کفسازی سرویس های بهداشتی بخش آقایان در این مسجد آغاز شد.

وی در ادامه گفت:کارشناسان در راستای دفع رطوبت از بخش‌های مختلف این مسجد که از حدود سه سال گذشته آغاز شده بود، کار خود را در بخش‌های مختلف این مسجد اعم از: پاکسازی تمامی کانال‌ها و راه آبه های این مسجد تاریخی که در مدت ۴۰۰ سال گذشته انجام نشده بود آغاز کردند، همچنین در یک عملیات گسترده، مرحله اول عملیات بهسازی سرویس های بهداشتی این مسجد که اکثرا در طی سه دهه گذشته به صورت غیر علمی ایجاد شده بود جهت رفع رطوبت از جبهه شمال غربی مسجد آغاز ودرهفته دولت امسال به اتمام رسید.