به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،مجتبی فدا اظهار داشت:مافیای رسانه ای غرب کوچک ترین اتفاقات در ایران را بزرگنمایی کرده و سعی در تخریب چهره ایران اسلامی و محور مقاومت در منطقه دارد، اما در برابر پیاده روی اربعین به عنوان بزرگ ترین اجتماع جهانی موجود در جهان کر و کور می شوند و تلاش دارندآن را مخفی کنند

وی در ادامه افزود: عاشقان اباعبدالله(ع) در کنار این همایش عظیم دهها میلیونی تلاش کردند تا مردم جهان واژه پر مفهوم و وحدت بخش «حب الحسین یجمعنا» را به عنوان اولین کلید واژه پر تکرار جهان در شبکه اجتماعی مشاهده کنند

فدا تصریح کرد: حصر رسانه ای این همایش جهانی توسط جوانان انقلابی فعال در فضای مجازی شکسته شداین اقدام تجربه ای مثبت و ماندگار برای شکستن انحصار رسانه ای صهیونیست ها در جهان است