به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، رییس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در خصوص برگزاری نمایشگاه رویای کودکان اظهار کرد: مقابله با کار کودکان یکی از برنامه های مهم سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان است به همین دلیل رخداد کارزار یک کیلومتر بوم نقاشی با عنوان "رویای کودکان" در ۳۱ خرداد ماه با بیش از ۳۵۰ هنرمند برگزار شد.

مسعود مهدویان فر ادامه داد: در این رویداد هنرمندان با هدف حمایت از تحصیل، سلامت، بیمه عمر کودکان کار و آسیب دیده آثار هنری خلق و آن ها را برای حراج اهدا کردند.

وی  با بیان اینکه به تشخیص داوران ۱۲۰ تابلو برای قرار گرفتن در حراج انتخاب شد، ادامه داد: برای حراج این آثار هنری دو مرحله در نظر گرفته شد، مرحله اول مردادماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار و ۶۰ تابلو به فروش رسید و مرحله دوم حراج، ۲۲ آبان ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در گالری ۲ و ۳ کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: