به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، امیر نریمانی با بیان اینکه واحدهای مولد برق بخاری نیروگاه اصفهان حدود دو سوم برق کلان شهر اصفهان را تامین می کند، گفت:  درحالی که نیم قرن از راه اندازی اولین واحدهای بخاری تولید برق این نیروگاه و حدود سی سال از عمر دو واحد بزرگ 320 مگاواتی آن می گذرد،  نیروگاه اصفهان همچنان با حداکثر توان، برق تولید می کند و از ابتدای سال جاری تاکنون ببیش از یک میلیارد و 843 میلیون و 242 هزار کیلووات ساعت برق تولیدی را  به شبکه سراسری برق کشور تحویل داده است. 

         به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق اصفهان این میزان تولید برق،  با لحاط متوسط مصرف ماهیانه 200 کیلووات ساعت برای هر خانوار،  معادل مصرف برق سالیانه بیش از 760 هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر است.

          نیروگاه اصفهان با پنج واحد مولد برق حرارتی، بخاری به ظرفیتهای متنوع و با مجموع ظرفیت نامی 835 مگاوات در جنوب غربی شهر اصفهان و در حاشیه رودخانه زاینده رود واقع شده است

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: