به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، ناهید تاج الدین،نماینده اصفهان در شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت: "در شرایطی که در سال های جاری رشد خانوارها ۲.۷ درصد و رشد جمعیت ۱.۲۴ بوده و عملا خانوارها دو برابر خانواده‌ها رشد کرده اند و میل به تجرد در کشور شکل گرفته برخی از ⁧چند همسری⁩ حرف می‌زنند، به جای چند همسری برای رفع میل به تجرد فکری کنید."