به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،در متن این بیانیه آمده است:شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان اصفهان با نظر به موضع گیری ها و بیانیه های صادره از سوی احزاب و گروه های سیاسی اصلاح طلب که در پی  تجمعات اعتراض آمیز پس ازطرح افزایش نرخ بنزین صورت گرفته است ، ضمن پرهیز از تکرار تحلیل های صورت گرفته و البته لزوم توجه به آن ها وهشدارهای داده شده با عنایت به جایگاه ویژه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اصفهان در سپهر جغرافیایی کشور بر ریشه یابی و آسیب شناسی گستردگی تجمعات اخیر و آسیب های جانی و مالی در  اصفهان که از آن به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی یاد می شود بر پیگیری  خواسته های ذیل تاکید دارد:
۱) از استاندار محترم ، نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و مقامات قضایی ، نظامی ، انتظامی و امنیتی استان تقاضا دارد به منظور اقناع افکار عمومی و پیشگیری از  افزایش بی اعتمادی نسبت به تسریع در رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر در استان اقدام نموده و در رسیدگی به وضعیت جوانان و نو جوانانی که در اثر بروز هیجاناتی که اقتضای سن و سال آنان بوده و وارد  جریانات خسارت بار مذکور شده اند نهایت تسامح و چشم پوشی را داشته باشند.
۲) با توجه به شناسایی حق تجمعات و راهپیمایی در  اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از  مقامات ذی ربط در استان  تقاضا دارد نسبت به بستر سازی لازم جهت امکان برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز مردمی از قبیل تعیین محل مشخصی برای این منظور اقدام نموده و از مقامات کشوری تضمین اجرای این اصل از قانون اساسی را خواستار گردند، تا ضمن حفظ حقوق حقه ملت از بهره برداری و سوء استفاده جریان های معاند و خرابکار در بزنگاه های سیاسی و اجتماعی پیشگیری بعمل آید .
۳) با نظر به نقدها و  ایرادات وارده بر اجرای طرح توزیع بسته حمایتی حاصل از درآمد افزایش نرخ بنزین در قالب یارانه نقدی از استاندار محترم تقاضا دارد از مقامات ارشد دولت  اصلاح نحوه اجرای طرح توزیع بسته حمایتی، تدوین روش های معقول جهت تقویت سبد معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه و هدایت درآمدهای ناشی از اجرای این طرح در حوزه اشتغال، تولید و ایجاد زیر ساخت هایی که توسعه پایدار کشور را به دنبال داشته باشد و صلاح آیندگان را در بر گیردخواستار و مصرانه پیگیری نماید.
 ۴)شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان اصفهان ضمن همدردی با مردم آسیب دیده  در حوادث اخیر از مقامات ارشد استان تقاضا دارد نسبت به جبران خسارات و تسکین آلام آسیب دیدگان به ویژه جان باختگان، اقدامات مناسب و فوری معمول  نموده و مردم شریف اصفهان را درجریان اقدامات صورت گرفته قرار دهند. همچنین از مردم ‌نیز انتظار می رود مطالبات خود را صرفا از مجاری قانونی دنبال نموده تا از سوء استفاده جریانات تندرو داخلی و خارجی پیشگیری شود.
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: