به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،با اعلام اولیه نتایج یازدهمین دوره انتخابات  استان اصفهان تعدادی از نمایندگان راه یافته به مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

الهام آزاد از  نائین و خوروبیابانک،سید صادق طباطبایی نژاد با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم اردستان وسید جواد ساداتی نژاد با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم کاشان به مجلس شورای اسلامی راه یافت.  همچنین حسین محمد صالحی با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم شهرستان فریدن،فریدونشهر، چادگان وعلی فخری از مبارکه  به مجلس شورای اسلامی راه یافت .

محمودتقی نقدعلی از حوزه خمینی شهر،مسعود خاتمی از گلپایگان،حسینعلی حاجی دلیگانی با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم شهرستان شاهین شهر و برخوار و میمه و علی یوسف پور با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم شهرستان لنجان به مجلس شورای اسلامی راه یافت .

 رحمت الله فیروزی پور با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم نطنز ، بادرود و قمصر،رحیم کریمی نیز از سمیرم به مجلس شورای اسلامی راه یافت .

 سید ناصر موسوی لارگانی نیز  با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم شهرستان فلاورجان به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: