به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز پنجشنبه _بیست و نهم اسفندماه_ با میانگین ۱۵۰ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

همچنین کیفیت هوای این کلانشهر در ساعات پایانی سال ۹۸ با میانگین ساعتی ۱۱۷ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۱۳، خیابان استانداری روی عدد ۸۴، خیابان دانشگاه روی عدد ۱۵۵ و بزرگراه خرازی روی عدد ۱۱۵ گزارش می‌شود.

همچنین کیفیت هوا در شهرهای مبارکه با میانگین ۸۱، سجزی و نجف آباد با میانگین ۸۵ و کاشان با میانگین ۵۷ در وضعیت سالم و در شاهین شهر با میانگین ۱۱۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: