به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،این تصمیم برای جلوگیری از تجمعات و حضور مردم در باغ رضوان و برای حفظ سلامت شهروندان اتخاذ شده است.
هرچند زیارت اهل قبور یکی از سنت های مردم ایران در روزهای آخر سال و ابتدای سال جدید است  اما این بار برای حفظ سلامت شهروندان  این سنت باید به زمان دیگری موکول شود.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: