سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار برنا در اصفهان؛  از ساخت بیمارستان صحرایی توسط سازمان پزشکان بدون مرز خبر داد و گفت: سازمان پزشکان بدون مرز در حال راه اندازی بیمارستان صحرایی 48 تخته در محوطه بیمارستان امین است.

وی ادامه داد: بیمارستان های استان اصفهان ظرفیت کافی برای پذیرش بیمار دارد و در صورت نیاز از ظرفیت دیگر بیمارستان ها و بیمارستان صحرایی استفاده خواهیم کرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان افزود: نقاهتگاه شهید بهشتی واقع در باغ ابریشم راه اندازی شده و تا کنون تعدادی بیمار بهبود یافته که به مراقبت نیاز دارند، در این نقاهتگاه بستری شده‌اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: