به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،همچنین کیفیت هوای این کلانشهر در نخستین ساعات صبح امروز با میانگین ساعتی ۵۵ در وضعیت سالم است.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۳۲، خیابان استانداری روی عدد ۹۲، بزرگراه خرازی روی عدد ۶۰ و خیابان دانشگاه روی عدد ۴۲ گزارش می‌شود.

همچنین کیفیت هوا در شهرهای مبارکه با میانگین ۷۰، کاشان با میانگین ۵۷ و شاهین شهر با میانگین ۷۷ در وضعیت سالم و در نجف آباد با میانگین ۴۱ پاک است‌.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: