به گزارش خبرگزاری برنا ازاصفهان، سرپرست روابط عمومی استانداری اصفهان گفت:در ستاد مدیریت بیماری کرونای استان اصفهان مصوب شد: مدیران کل و روسای ادارات مکلفند با اعمال مرخصی و شیفت‌کاری تا پایان هفته جاری، حضور کارمندان را به حداقل برسانند.

میرزایی نیا در ادامه افزود: تاکید داریم که این هفته بیشتر مناسبات اداری به صورت دورکاری انجام شود و بانک‌ها هم  حق ندارند هیچ چکی را تا روز ۱۵ فروردین برگشت کنند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: