به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، شاخص کیفی هوا در نخستین ساعات امروز با میانگین ۶۵ همچنان در وضعیت سالم است.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۴۷، خیابان استانداری روی عدد ۷۸، بزرگراه خرازی روی عدد ۷۱ و خیابان دانشگاه روی عدد ۶۸ گزارش می شود.

همچنین کیفیت هوا در شهرهای مبارکه با میانگین ۶۰ و نجف آباد با میانگین ۵۳ در وضعیت سالم است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰   بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: