به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل زمستان ١٣٩٨ بر مبنای سال پایه ١٣٩٠ را منتشر کرد. بر مبنای این گزارش درصد تغییرات شاخص قیمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٢٨,٣ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٢٧.٤) ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل زمستان ١٣٩٨ به عدد ٤٥٧,٤ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٤٢١.٨)، ٨.٤ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٢٨,٣ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٢٧.٤) ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٨ نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به زمستان سال ١٣٩٧ معادل ٣٥,١ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٤٢.٢) ٧.١ واحد درصد کاهش داشته است.

در فصل زمستان سال١٣٩٨ شاخص قیمت گروه «آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ٣٤,٧ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در شاخص کل داشته است. گروه «چوب» با ٧.٦ درصد و گروه «تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی» با ١٣.٦ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی تاثیرگذاری در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران داشته‌اند. همچنین از بین تمامی گروه‌ها، گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ٠.٠ درصد و گروه «شیشه» با ٠.٠ درصد تغییر نسبت به فصل قبل هیچ سهمی در افزایش شاخص نداشته‌اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: