به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در نشستی با اشاره به برنامه ریزی کمی برای تحقق نهضت ساخت داخل در سال جاری تصریح کرد: محورهای 9 گانه برای تحقق این سیاست راهبردی با لحاظ اهداف کمی در نظر گرفته شده است و این محورها نیز به استان ها ابلاغ شده است و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان می بایست در پروژه نهضت ساخت داخل به صورت جدی فعال شوند.

صادقی نیارکی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری میزهای تخصصی تعمیق ساخت داخل در همه استانهای کشور افزود: با هدفگذاری مشخص باید هر استان، مقدمات برگزاری ماهانه حداقل یک میزساخت داخل را فراهم کند و در برنامهریزی برای هدفگذاری و برگزاری این میزها، تولیدات تخصصی هر استان و به همرسانی نیازمندی ها و توانمندیهای آنها مدنظر قرار خواهد گرفت.

در این نشست رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان شرقی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت صنایع استان از احصا پتانسیلها وظرفیتهای صنایع استان آذربایجان شرقی درتوسعه داخلی سازی خبرداد.

گفتنی است در این نشست که با حضور نمایندگانی از تشکلهای تخصصی وبرخی از واحدهای صنعتی استان برگزارشد؛ مشکلات تعدادی از واحدهای صنعتی صنایع استان مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: