به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «رضا اردکانیان»، وزیر نیرو، روز شنبه در نشستی با وزیر آموزش و پرورش که در محل این وزارتخانه تشکیل شد، گفت: وزارت نیرو هم هر چند ارتباط معناداری با وزارت آموزش و پرورش ندارد اما می‌شود از یک هم افزایی برای این تاثیرگذاری بهره برد.

وی افزود: دو بیماری بزرگ و بر هم تاثیرگذار در این سازمان حکمرانی و اداری کشور وجود دارد که در حال حاضر با  جمعیت حدود ۲.۳ تا ۲.۴ برابر چهار دهه پیش می توان گفت که اداره کردن به این شکل سخت خواهد بود و این سختی هر روز بیشتر، چالش‌ها پیچیده تر و گرفتاری‌ها مضاعف خواهد شد.

او اضافه کرد: تمرکزگرایی و بخشی نگری بر هم، اثر فزاینده و جهت منفی می‌گذارد و توانایی‌های حکمرانی را کاهش می‌دهد.

اردکانیان همچنین خاطرنشان کرد:  ۴۰ سال است که هنوز  در حال تصویب برنامه آمایش سرزمین هستیم؛ جایی که همه بخش‌ها یاد بگیرند با هم کار کنند و یک صورت مساله واحد وجود داشته باشد. چون سازمانی که قبل انقلاب و بعد انقلاب تحویل گرفتیم و کماکان یک سازمان بخشی شده و متمرکز است ما را گرفتار کرده است.

وزیر نیرو ادامه داد: باید در ابتدا بخش‌هایی از این سازمان را که ذاتا" دستگاه‌های بین بخشی هستند از جمله آموزش و پرورش را تقویت کنیم و ساز و کارهای بین بخشی را در داخل سازمان دولت تقویت کنیم که پیش نیاز آن درک صحیحی از تقویت است. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: