به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از سنا، شرکت پارس خودرو با سرمایه ۲۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۲۷۹ میلیون ریال، صورت های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پارس خودرو در دوره یاد شده، مبلغ ۳ هزار و ۵۵ میلیارد و ۵۷۶ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۱۳۴ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش ۸ درصدی در شناسایی زیان داشته است.

"خپارس" در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۸ به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد و ۳۳۹ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۴۵ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: