به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی زاده در این خصوص گفت: بر اساس ماده ۴۴ برنامه ششم توسعه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موظف شده است تا سامانه پایش انرژی را ایجاد کند که این موضوع در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ اصلاح الگوی مصرف نیز آمده است.

وی ادامه داد: به منظور راه اندازی سامانه پایش انرژی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همکاری مشترک با معاونت مسکن و ساختمان و همچنین معاونت فناوری ریاست جمهوری و سازمان‌های نظام مهندسی را برای راه اندازی سامانه آغاز کرده است.

شکرچی زاده راه اندازی سامانه پایش انرژی را اقدامی مهم ارزیابی کرد و گفت: راه اندازی سامانه به جهت آنکه می‌تواند وضعیت موجود مصرف انرژی در ساختمان‌ها را به شکل به روز نشان دهد و همچنین به منظور سیاستگذاری در برنامه‌های آتی، بسیار مناسب است و می‌تواند به شرکت‌های خدمات انرژی کمک کند تا بازاریابی را بهتر انجام دهند.

وی اضافه کرد: مقدمات راه اندازی سامانه پایش انرژی آغاز شده و امید است با پشتیبانی که از وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان برنامه و بودجه به منظور تامین منابع کار به خوبی پیش برود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: در حال حاضر مکانی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به این امر اختصاص یافته است و امیدواریم کار به نحو مناسب پیش برود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: