به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، با بازگشایی اقتصادها پس از تعطیلی‌ ناشی از کووید-19، درک خطرات ایمنی و سلامتی در هنگام بازگشت به کار کارکنان، بسیار مهم است. امکان جلوگیری از ارتباط فیزیکی و حفظ فاصله ‌گذاری اجتماعی در زمان انجام کار، میزان دشواری شروع مجدد کار در یک صنعت را مشخص خواهد کرد.

بررسی موسسه Deloitte (موسسه بین المللی حسابرسی و خدمات حرفه‌ای) در خصوص میزان آسیب‌پذیری صنایع گوناگون به واسطه بازگشایی مجدد اقتصادی در طول شیوع بیماری کووید-19، نشان می‌دهد: میزان آسیب‎ پذیری و خطر در این صنایع، ارتباط مستقیمی با میزان احتمال مواجهه رودررو و تماس فیزیکی با افراد در حین انجام کار و یا با مشتریان در طول ساعات کاری دارد.

همچنین صنایعی که نیاز به تماس فیزیکی و مواجهه مستقیم با افراد دارند، به تناسب نیاز به این ارتباط، قابل طبقه‌ بندی در سه سطح با امتیاز بالا، متوسط و پایین هستند. هر چه امتیاز صنایع پایین ‌تر باشد، ریسک آسیب‌ پذیری آن‎ها کمتر می ‎شود.

سه صنعت "مراقبت‌ های بهداشتی و حمایت اجتماعی"، "مدیریت عمومی" و "خدمات اقامتی و غذایی" از منظر ارتباط مستقیم و مواجهه رودررو با افراد در حین کار، پرریسک ‌ترین صنایع هستند و سه صنعت " کشاورزی، جنگلداری، شیلات و شکار"، "صنعت (ساخت)" و " حمل و نقل و انبار داری" از منظر ارتباط مستقیم و مواجهه رودررو با افراد در حین کار کم‌ ریسک ترین صنایع هستند. 5

بر اساس بررسی موسسه Deloitte رتبه بندی میزان آسیب‌پذیری صنایع در طول شیوع بیماری کووید-19 به شرح زیر است:

sddsdsdsd

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: