به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شاتا، احمد تشکینی دیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست­های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: آیین­ نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف تسهیل بازپرداخت تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی در روزهای پایانی سال 1398 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.

وی گفت: این آیین ­نامه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ نظرات بخش های مختلف بویژه تشکلهای بخش خصوصی در مورد چالش­ها و مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی اصلاح و تصویب شد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صمت توضیح داد: مطابق ماده 4 آیین ­نامه، بدهکاران فقط تا تاریخ 1399/6/31 فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را یا به­ صورت یکجا پرداخت نموده و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا، با درخواست از بانک عامل نسبت به تقسیط بدهی حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه اقدام نمایند.

تشکینی افزود: مهلت­ های مقرر در این آیین­ نامه به­ هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ 1399/6/31 برای استفاده از مزایای این آیین نامه مراجعه نمی نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی طبق قرارداد با بانک عامل پرداخت نموده و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را که شامل اقساط سررسیده شده و آتی، اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین می­باشد را با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود 18% تسویه نمایند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: