به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، رضا شیوا رئیس شورای رقابت  با بیان اینکه خودروسازان نمی‌تواند هر ۳ ماه یکبار خودسرانه قیمت محصولات خود را افزایش دهند، گفت: بر اساس مصوبات شورای رقابت اگر تورم بخشی نهاده‌های تولید صنعت خودرو که از طریق بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش پیدا کند خودروسازان می توانند با ارائه درخواست به وزارت صمت حداکثر تا سقف نرخ تورم اعلام شده هر سه ماه یک بار افزایش قیمت داشته باشند.

وی تاکید کرد: این دستورالعمل تا پایان سال هیچ تغییری نخواهد کرد و آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو تا پایان سال است و خودرو‌‌سازان اجازه افزایش قیمت مجدد را ندارد.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: به دلیل انحصاری بودن تولید خودرو در کشور، خودرو‌سازان موظف هستند بر اساس دستور العمل‌های شورای رقابت قیمت‌گذاری محصولات خود را انجام دهند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: