به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، بر اساس آمار گمرک ایران و گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، ارزش تجارت کالای بدون نفت خام ایران با سایر کشورها در 5 ماهه نخست سال حدود 24.6 میلیارد دلار بوده که نسبت به ارزش 35.6 میلیارد دلاری تجارت ایران در 5 ماهه نخست سال 1398 حدود 31 درصد کاهش داشته است.

در 5 ماهه نخست سال 1399 حدود 10.9 میلیارد دلار کالای بدون نفت خام از ایران به سایر کشورها صادر شده و در مقابل حدود 13.7 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است؛ ارزش صادرات بدون نفت خام و واردات ایران در 5 ماهه نخست سال 1399 نسبت به 5 ماهه نخست سال 1398 به ترتیب 39 درصد و 23 درصد کاهش یافته است. مقدار وزنی صادرات و واردات ایران نیز در مدت مذکور به ترتیب با کاهش حدود 37 درصدی و 3 درصدی مواجه شده است.

تراز تجاری ایران طی 5 ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل به شدت تضیعف شده و از منفی 127 میلیون دلار به منفی 2.8 میلیارد دلار، کاهش یافته که به علت افت شدیدتر صادرات ایران در مقابل کاهش واردات ایران بوده است.

کاهش 30 درصدی صادرات بدون نفت خام ایران

مقدار صادرات کالای بدون نفت خام ایران در فروردین ماه الی مرداد ماه 1399 از ماه‌های متناظر سال 1398 کمتر بوده است. در مرداد 1399 صادرات بدون نفت خام ایران معادل 8.7 میلیون تن بوده که نسبت به مرداد ماه 1398 حدود 30 درصد کاهش، و در مقایسه با تیر ماه 1399، افت 7 درصدی داشته است.

مقدار واردات هم در مرداد 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل آن حدود 12 درصد و نسبت به ماه قبل، حدود 31 درصد کاهش یافته است. به طور کلی، روند کاهشی مقدار صادرات کالای بدون نفت خام ایران از آذر ماه سال 1398 آغاز شده و علیرغم نوساناتی که در نیمه نخست 1399 داشته، همچنان تا مرداد 1399 به روند نزولی خود ادامه داده است.

حداقل مقدار واردات ماهانه طی پنج ماهه نخست سال 1399، مربوط به مرداد ماه این سال است که از حداقل واردات ماهانه سال  1398( 1.2 میلیون تن در فروردین 1398 ) نیز کمتر است.

بر اساس آمار گمرک ایران ارزش واردات و صادرات کالای بدون نفت خام ایران علیرغم نوساناتی، از ماه‌های متناظر سال 1398 کمتر بوده است. ارزش صادرات در مرداد ماه 1399 حدود 2.2 میلیارد دلار بوده که نسبت به مرداد 1398 کاهش 3.33 درصدی و نسبت به تیرماه 1399، افت 3.4 درصدی داشته است.

 در مرداد ماه 1399 ،ارزش واردات هم حدود 8.2 میلیارد دلار اعالم شده که نسبت به مرداد سال قبل، افت 20 درصدی و نسبت به تیر ماه 1399، افت 15 درصدی را تجربه کرده است. از فروردین تا مرداد سال 1399، ارزش صادرات ایران از ارزش واردات آن کمتر بوده و تراز تجاری ماهانه ایران با سایر کشورها منفی شده است. تراز تجاری ایران در مرداد ماه 1399 نسبت به ترازتجاری مرداد ماه 1398 حدود 395 میلیون دلار، تضعیف شده است.

مقاصد صادرات ایران

به طور کلی، ارزش صادرات کالای بدون نفت خام ایران در 5 ماهه نخست 1399 به 5 مقصد عمده صادراتی خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 37 درصد کاهش داشته است. در 5 ماهه نخست 1399 ،چین با واردات حدود 3 میلیارد دلاری از ایران، بزرگترین مقصد صادرات کالای بدون نفت خام ایران بوده است، با وجود آنکه واردات کالایی چین از ایران در 5 ماهه نخست 1399 نسبت به 5 ماهه نخست 1398 حدود 31 درصد کاهش یافته اما سهم چین در میان مقاصد صادراتی ایران در 5 ماهه نخست 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و از 25 درصد به 28 درصد رسیده است.

علاوه بر این، کشور ترکیه که با حدود 5.2 میلیارد دلار واردات از ایران، مقصد صادراتی ایران در 5 ماهه 1398 بوده، در 5 ماهه 1399 با واردات تنها 513 میلیون دلار، به جایگاه پنجم رسیده است. ارزش 871 میلیون دلاری واردات افغانستان از ایران که در 5 ماهه 1399 به جایگاه چهارم مقاصدعمده صادراتی ایران رسیده، همچنان از ارزش واردات آن در 5 ماهه نخست 1398( 898 میلیون دلار) کمتر است.

امارات متحده عربی نیز با حدود 6.1 میلیون دلار واردات از ایران سومین مقصد صادراتی ایران در 5 ماهه نخست سال 1399 است که ارزش واردات آن حدود 7 درصد نسبت به 5 ماهه 1398 کمتر شده است.

مبادی واردات ایران

بر اساس آمار گمرک ایران در 5 ماهه نخست 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398 با کاهش حدود 20 درصدی مواجه شده است. در مدت مذکور، سهم چین و امارات از کل واردات ایران افزایش، و سهم ترکیه، هند و آلمان، کاهش یافته است. طی مدت مورد بررسی، چین به عنوان بزرگترین مبدا وارداتی ایران حدود 3.5 میلیارد دلار صادرات به ایران داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 17 درصدی مواجه شده است.

دراین میان، ارزش واردات کالایی امارات به ایران، رشد 5 درصدی داشته است. همچنین در رابطه با کشورهای ترکیه، هند و آلمان نیز به ترتیب، کاهش 33 درصدی، 50 درصدی و 24 درصدی در ارزش واردات کالایی به ایران طی 5 ماهه 13999 نسبت به 5 ماهه 1398 اتفاق افتاده است. 6

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: