به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از واحد مرکزی خبر متقاضیان برای دریافت این تسهیلات نیازی به شرایط متعارف دریافت تسهیلات بانکی از جمله نداشتن چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتری و نظایر آن ندارند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: