به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از  وزارت راه و شهرسازى، امروز ٢٢ مهر با حضورنیره فیروزبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملى استاندارد، ستارى معاون علمى و فناورى رییس جمهور و رییس بنیاد ملى نخبگان، محمد اسلامى وزیر راه و شهرسازى، محمد شکرچى زاده رییس مرکز تحقیقات از سامانه پایش اطلاعات انرژى در ساختمان، رونمایى شد.

این سامانه با هدف افزایش کارایى انرژى ساختمان هاى مسکونى و تجارى- ادارى که خود منجر به کاهش انتشار آلاینده هاى محیط زیستى خواهد شد، رونمایى مى شود.

سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان

سامانه شناسنامه انرژی در ساختمان (BEID) یک سامانه تحلیلی و آماری است که با هدف بهبود علمکرد سیستم های انرژی در صنعت ساختمان طراحی شده است. این سامانه برای ثبت اطلاعات و داده های مربوط به کیفیت ساخت، تجهیزات مرتبط با پوسته ساختمان های جدید و پایش نحوه بهره برداری پس از اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های موجود برای ذینفعانی چون سیاستگذاران، کاربران دولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی در بهیه سازی مصرف انرزی تهیه و راه اندازی شده است.

سامانه ارزیابی رویکرد انرژی در ساختمان

سامانه ارزیابی رویکرد انرژی  (EAES) در پروژه های ساختمانی در حال احداث در افق چندساله و با پایش مصرف انرژی، این امکان را فراهم خواهد ساخت تا سیاستگداری های حوزه انرژی ارزشیابی شده و نسبت به برنامه ریزی مجدد و اصلاح راهکارهای مدیریت انرژی در بخش ساختمان بر پایه داده های آماری مناسب اقدامات لازم انجام شود. همچنین میزان کاهش مصرف انرژی و آلاینده های انتشاریافته، منتشر شود.

مالکان، سازندگان، مهندسان طراح و ناظران، بهره برداران اصلی سامانه ارزیابی رویکرد انرژی در پروژه های ساختمانی هستند. در این سامانه این امکان وجود دارد که با بهره گیری از فرم های ورود اطلاعات، نرم افزارهای تحلیل انرژی، تحلیل روشنایی و همچنین انجام کلیه محاسبات بر مبنای مبحث 19 مقررات ملی و کنترل ساختمان، بتوان مدارک طراحی انرژی ساختمان را در این دوره طراحی و کنترل کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: