به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از اتاق اصناف ایران، رسول جهانگیری اظهار کرد: در راستای مبارزه با کرونا متولیان فرهنگی نیز باید فعال شوند و از لحاظ فرهنگی هم روی زیر ساخت های رعایت پروتکل های بهداشتی باید کار شود.

وی تصریح کرد: در همه کشورها کرونا وجود دارد اما دیگر کشورها با شرایط تحریم روبه رو نیستند و در این شرایط اقتصادی که مورد ظلم قدرت های بزرگ هستیم و اقتصاد کشور تحت فشار تحریم است، اعمال محدودیت ها کار را سخت تر می کند .

وی با تاکید بر اینکه جان انسان ها نیز در این شرایط بحرانی کرونا در خطر است، اظهار کرد: به همه فعالین اقتصادی واحدهای صنفی و اتحادیه ها اعلام کرده ایم تلاش کنند و رعایت پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند .

جهانگیری تصریح کرد: در صورتی که وضعیت شدیدتر و حادتر شود مجبور هستیم به سمت تصمیمات کلان ملی ستاد کرونا برویم و تعطیلی واحدهای صنفی را اعمال کنیم که با این اقدام ضرر و لطمه تعطیلی به خود اصناف باز می گردد و از اصناف خواسته ایم برای اینکه به سمت تعطیلی نرویم پروتکل ها را به طور جد رعایت کنند .

وی با بیان اینکه باید برای قطع زنجیره ویروس کرونا‌ مصمم تر بود، افزود: با چند راهکار ساده زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و نحوه پذیرش ارباب رجوع در هر صنف با توجه به فراخور موقعیت شغلی که دارد میتوان به قطع زنجیره قطع این ویروس کمک کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: