به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از وزارت صمت، بیش از 11 هزار گشت مشترک بازرسی در مهرماه امسال انجام شده که در قالب آن، 5 هزار پرونده به ارزش 1100 میلیارد ریال تشکیل شده است.

همچنین، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها در زمان مورد اشاره ۳۵ درصد از گشت های مشترک خود را با اتاق اصناف و اتحادیه ها و ۱۸ درصد را با ادارات کل تعزیرات حکومتی انجام داده اند.

در عین حال، ۱۴ درصد گشت‌های مشترک با دانشگاه‌های علوم پزشکی، ۲ درصد با ادارات کل استاندارد، یک درصد با ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ۳۰ درصد باقی مانده با سایر دستگاه‌ها انجام شد.

گفتنی است از مجموع پرونده های تخلف متشکله، ۲۹ درصد مربوط به گشت با ادارات کل تعزیرات حکومتی،27 درصد مربوط به گشت مشترک با اتاق اصناف و ۴۴ درصد مربوط به سایر دستگاه‌های ذیربط است و در همین راستا، تعداد گشت‌های مشترک برگزار شده با ادارات کل تعزیرات حکومتی ۲ هزار و 79 فقره بوده که منجر به تشکیل یک هزار و 411 پرونده شده است.

همچنین 4 هزار و 37 گشت مشترک بازرسی با اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف برگزار شد که در همین راستا یک هزار و ۳۱۳ پرونده تشکیل شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: