به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در خصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار به شرکت های کارگزاری ابلاغ شد .

ضرایب جدید از شنبه  ۲۴ آبان ۹۹ لازم الاجرا بوده و در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و سامانه های نظارتی مربوطه اعمال خواهد شد .

بر این اساس، در خصوص افزایش ضریب تعدیل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار (موضوع مواد ۶ و ۷ دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و بند ۳ اصلاحات آن دستورالعمل) به شرح زیر تصمیم گیری شد:

درمورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران (موضوع جزء الف بند ۳ پیوست بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسۀ مورخ ۰۳/۰۵/۹۷ هیات مدیره سازمان)، ۳۵ درصد قیمت پایانی؛

ضرایب تعدیل تعیین شده در خصوص حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام و حق تقدم سهام درج شده در هر یک از بازارهای پایۀ فرابورس ایران و نیز واحدهای سرمایه‌گذاری سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله(موضوع جزء هـ بند ۳ پیوست بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسه مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ هیات مدیره سازمان) به موجب ابلاغیه‌های قبلی مدیریت نظارت بر کارگزاران در این خصوص نیز متناسباً افزایش خواهند یافت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: