به ‌گزارش برنا؛ گشت های مشترک در چارچوب هم افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های ذیربط و پیشگیری از تخلفات و رسیدگی فوری به شکایات های مردمی انجام می شود.

سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها در آبان ماه امسال ۳۳ درصد از گشت‌های مشترک خود را با اتاق اصناف و اتحادیه ها، ۱۷ درصد را با اداره های کل تعزیرات حکومتی و ۱۹ درصد را با دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام داده اند.

همچنین دو درصد از گشت‌های مشترک با اداره های کل استاندارد، یک درصد با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ۲۸ درصد باقیمانده نیز با سایر دستگاه‌ها انجام شده است.

 مجموع پرونده‌های تخلف تشکیل شده ۲۴ درصد مربوط به گشت با اداره های کل تعزیرات حکومتی، ۲۶ درصد مربوط به گشت مشترک با اتاق اصناف و ۵۰ درصد مربوط به سایر دستگاه‌های ذیربط است.

به گزارش ایرنا، امسال در ۶ ماه نخست، ۷۲ هزار و ۵۴۳ گشت مشترک بازرسی از کسبه انجام که منجر به تشکیل ۳۱ هزار و ۷۲ پرونده تخلف به ارزش حدود ۹۶۰ میلیارد تومان شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: