به گزارش برنا، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امامی با افزایش حدود 30 هزار تومانی به نرخ 11 میلیون و 300 تومان فروخته شد و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 11 میلیون و 930 تومان رسید.

6666666666666

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: