به گزارش برنا؛ روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت: «تامین ریال از منابع بانک مرکزی، به پشتوانه ارزهای مسدودی، موجب رشد پایه پولی و نقدینگی می شود. 

اما نکته: سیاستگذار پولی نمی تواند از قانون تمرد کند؛ 

بانک مرکزی نمی‌تواند از پرداخت های ریالی خودداری کند که طبق نص صریح قانون موظف به انجام آن است.»

53yuJoKYWapG

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: