به گزارش برنا، در بخشی از ابلاغیه گمرک خطاب به گمرکات اجرایی، ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی آمده است:‌ در اجرای مصوبه هجدهم جلسه شورای اجرایی فناوری کشور مبنی بر بکارگیری شناسه یکتای قبض انبار توسط کلیه انبارهای گمرکی از سامانه جامع نیازهای وزارت صمت و به منظور اعمال قفل شناسه یکتای قبض انبار در گمرکات، مقتضی است ترتیبی اتخاد شود که انجام تشریفات ترخیص یا اخذ شناسه قبض انبار توسط صاحبان کالا حداکثر ظرف ۴۵ روز صورت پذیرد.

 

Np8SJ8FcQ2pB

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: