به گزارش  برنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در گفتگو با شبکه خبر گفت: امروز اولین دُز واکسن کووپارس به نفر پانصدم در فاز دوم کارآزمایی واکسن تزریق شد و همچنین امروز اولین نفر دُز استنشاقی را در مطالعه فاز دوم واکسن دریافت کرد.

اسحاقی گفت: ۵۱ روز پیش این داوطلب دُز اول واکسن را گرفته بود و امروز دز استشاقی را گرفت.

رئیس موسسه رازی افزود: این مطالعه باید ادامه پیدا کند تا ۲۱ روز بعد که دُز دوم را بگیرند و ۳۵ روز بعد دُز استنشاقی را هم بگیرند و در این مدت تحت مراقبت‌های لازم خواهند بود.

اسحاقی گفت: با واکسن کووپارس هر نفر ۳ دُز می‌گیرد، دُز اول و دوم واکسن روز صفر و ۲۱ تزریق می‌شود و دُز سوم که استنشاقی است روز ۵۱ انجام می‌گیرد.

رئیس موسسه رازی گفت: هفته اول و یا دوم مرداد فاز سوم شروع می‌شود و در این مرحله ۵۵ هزار داوطلب واکسن دریافت خواهند کرد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: