رئیس بانک مرکزی ومدیرعامل بانک رفاه از مرکز واکسیناسیون بانک رفاه بازدید کردند .

لینک کوتاه خبر