به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما»، با توجه به برگزاری مراسم بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷، برنامه زمانی انجام تعدادی از پروازهای داخلی و بین المللی این شرکت تغییراتی داشته است و برخی از پروازها زودتر از ساعت اعلام شده و تعدادی دیگر دیرتر از ساعت مندرج در بلیت مسافران «هما» انجام می شوند. این تغییرات به شرحی که در جدول های زیر آمده است اعلام می گردند. ضمنا یادآور می شود تغییرات به صورت تلفنی و ارسال پیامک نیز به اطلاع مسافران پروازهای این روز رسانده شده است:

*       پروازهای خروجی از فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)

شماره پرواز

مسیر پرواز

شرح تغییرات

ساعت انجام پرواز

۷۱۳

فرودگاه امام خمینی (ره) -استکلهم

یک ساعت زودتر از زمان مندرج در بلیت

۰۶:۳۰بامداد

۷۲۱

فرودگاه امام خمینی (ره) –فرانکفورت

۴۰ دقیقه زودتر از زمان مندرج در بلیت

۰۶:۴۰ بامداد

۷۱۷

فرودگاه امام خمینی (ره) -وین

۴۵دقیقه  زودتر از زمان مندرج در بلیت

۰۶:۴۵بامداد

۶۵۸-۶۵۷

فرودگاه امام خمینی (ره) –دبی-شیراز

۱:۱۰ دقیقه زودتر از زمان مندرج در بلیت

۰۶:۵۰ بامداد

 

 

 

 

 

 

 

 

پروازهای خروجی از فرودگاه مهرآباد

شماره پرواز

مسیر پرواز

تغییرات

ساعت انجام پرواز

۴۶۴

تهران– مشهد

۳ساعت و ۵۰دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت

۱۲:۴۰

۲۷۷

تهران - ارومیه

۳ ساعت دیرتر از زمان مندرج در بلیت

۱۷:۱۵

۴۶۸

تهران - مشهد

۲ساعت و۵۰ دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت

۲۱:۳۰

۲۱۹

تهران- سنندج

۲ ساعت دیرتر از زمان مندرج در بلیت

۱۲:۲۵

۴۱۵

تهران - بوشهر

۱ ساعت و ۳۵ دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت

۱۶:۳۰

۴۱۹

تهران - اهواز

۱ ساعت و۲۵ دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت

۲۱:۰۰

۳۳۲۳

تهران -رامسر

۱ ساعت و۳۰ دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت

۱۲:۱۰

۳۴۳۲

تهران –کلاله

۲۰ دقیقه زودتر از زمان مندرج در بلیت

۰۶:۴۵

۳۳۴۱

تهران - نوشهر

۴۰ دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت

۱۲:۲۵

۴۲۶

تهران- شیراز

۳۰ دقیقه زودتر از زمان مندرج در بلیت

۰۶:۴۰ بامداد

۳۱۴

تهران - اصفهان

۱۵ دقیقه زودتر از زمان مندرج در بلیت

۰۶:۴۵ بامداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروازهای ورودی به فرودگاه مهرآباد

شماره پرواز

مسیر پرواز

تغییرات

ساعت انجام پرواز

۲۸۲

کرمانشاه - تهران

۳ ساعت و ۵۰ دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت

۱۰:۴۰

۴۰۶

بوشهر- تهران

۲ ساعت دیرتر از زمان مندرج در بلیت

۱۰:۱۵

۳۴۱۴

ذزفول-تهران

یک ساعت و ۳۰ دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت

۱۰:۱۰

۳۴۳۳

کلاله -تهران

۴۰ دقیقه دیرتر از زمان مندرج در بلیت

۰۹:۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

مسافران می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۶۲۱۸۸۸ واحدپاسخگویی فروش تلفنی «هما» تماس حاصل نمایند.