به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ یارانه نقدی تیر ۹۷ از بامداد روز چهارشنبه بیست و هفتم تیرماه  قابل برداشت خواهد بود.

مبلغ یارانه همانند ماه ها و سال های گذشته به ازاء هر نفر 45 هزار و 500 تومان خواهد بود که به محض واریز قابل برداشت می باشد.

این طرح از آذر ماه سال ۱۳۸۹ آغاز شده است و تا پایان مرحله ۸۹ یارانه، هر فرد ایرانی ۴۰,۴۹۵,۰۰۰ ریال یارانه از دولت دریافت نموده است.