به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، «علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر لزوم تقویت اتحادیه های صنفی افزود: مبالغ تبصره ۷ ماده ۷۲ طی هفته های آینده به حساب اتاق‌های اصناف کل کشور واریز می‌شود ؛ بنابراین اصناف منتظر اخبار خوش درهفته های آینده باشند.
 فاضلی با بیان اینکه قانون نظام صنفی در حال حاضر دارای نقایصی است، اضافه کرد : یکی از ایرادات وارده حضور نمایندگان اصناف تنها در ۲ دوره متوالی است که به ضرر اصناف بوده و باید اصلاح شود.
 
وی اضافه کرد: متاسفانه قانون نظام صنفی در مورد نظارت آن طور که باید به اتحادیه‌های صنفی قدرت نداده و کنترل و نظارت را براساس ماده۳۶ به اتاق‌های اصناف واگذار کرده است؛که باتوجه به حجم کاری اتاق‌های اصناف باید اختیارات بیشتری را به اتحادیه‌های صنفی در زمینه کنترل و نظارت سپرد. او در پایان تاکید کرد:با هماهنگی های صورت گرفته، اتحادیه های صنفی زین پس از کانال های دیگر نیز تقویت می شوند.