به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، «سید رحمت الله اکرمی»، سرپرست وزارت اقتصاد و هیات ایرانی در حاشیه این اجلاس و طبق برنامه ریزی های انجام شده با برخی از مقامات شرکت کننده در این گردهمایی، دیدار و گفتگو خواهند کرد.

این گزارش می افزاید، بررسی روند فزاینده حمایت از اقتصاد، آسیب پذیری اقتصادهای نو ظهور و افزایش بدهی های جهانی از محورهای اصلی این همایش بین المللی است که روز گذشته با سخنان رئیس جمهوری اندونزی در شهر بالی آغاز بکار کرد.

شایان ذکر است، در این اجلاس که وزیران اقتصاد و روسای بانک های مرکزی از ۱۸۰ کشور جهان با ۳ هزار و ۲۰۰ نفر در آن شرکت می کنند، ضمن طرح و بررسی مسائل عمده و مشکلات فراروی اقتصادی و توسعه ای جهان، برنامه ها و عملکرد این دو نهاد مهم اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در این اجلاس همچنین گزارش مالی روسای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به مجمع عمومی دو نهاد مذکور ارائه خواهد شد.