به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، با افتتاح این جایگاه‌ها، تعداد 33 سکو مشتمل بر 29 سکوی عرضه بنزین با 72 دستگاه تلمبه و چهار سکوی عرضه نفتگاز با 11دستگاه تلمبه عملیات سوخترسانی به شهروندان تهرانی را انجام می دهند.

بر پایه این گزارش، با راه اندازی این جایگاه‌ها، تعداد 191 نازل عرضه فرآورده نیز به چرخه سوخت رسانی منطقه تهران افزوده شده است.

گفتنی است، با توجه به بار ترافیکی موجود در استان تهران، راه‌اندازی این جایگاه‌ها روند سوخت‌گیری خودروها به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهر را سرعت بخشیده است.

شایان ذکر است، با راه اندازی این جایگاه ها، شمار جایگاه های استان تهران به 317 باب افزایش یافته است.