به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، «مهدی میراشرفی»، رئیس کل گمرک ایران در حکمی معاون فنی گمرک را با حفظ سمت به عنوان عضو اصلی کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی (نایب رئیس) منصوب کرد.

در حکم مهرداد جمال ارونقی آمده است:‌ به استناد بند ب ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون امور گمرکی و تبصره ذیل آن به موجب این حکم به مدت دو سال با حفظ  پست سازمانی به عنوان عضو اصلی کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی (نایب رئیس) منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانون مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید.

ارونقی در حال حاضر به عنوان معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران فعالیت می‌کند.