به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، در ابلاغیه سازمان امور مالیاتی که به امضای نادر جنتی؛ معاون مالیات های مستقیم رسیده آمده است: به پیوست دستورالعمل شماره ۱۸۹۷۶۴/۱۸۳۸۹/۲۰۰/ص مورخ دهم آذرماه ۱۳۹۷ تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری که در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۹۷/ت ۵۴۲۷۷ هـ مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۶ تدوین و به توشیح وزرای امور اقتصادی ودارایی و راه و شهرسازی رسیده، جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می شود.

مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مواد قانونی وابسته به این بخشنامه هستند.